Cursos disponibles

TEMA 1

Presentar-se
Entrar

TEMA 2

Vida universitària
Entrar

TEMA 3

Vida quotidiana a la ciutat
Entrar

TEMA 4

Allotjament
Entrar

TEMA 5

Interculturalitat
Entrar