Mål / Hur man använder webbplatsen

Webbplatsen "Europa IC" är resultatet av arbetet med att skapa undervisningsmaterial som tagits fram tack vare projektet Well-beIntercomprehension. Genom att navigera på sidan hittar vi innehåll för lärande, reflektion och övning av de olika strategierna inom IC (intercomprehension - grannspråksförståelse) mellan romanska språk (katalanska, franska, italienska, portugisiska, rumänska och spanska) och germanska (danska, engelska, holländska, norska, svenska och tyska).

Innehållet är uppdelat i 6 tematiska områden som täcker olika områden i en elevs eller lärares vardag, där du kan hitta aktiviteter för att utveckla IC-färdigheter i olika format (video, ljud och texter). På detta sätt kommer det att vara möjligt att utöva och komma in i grannspråkens världar utifrån de olika färdigheter som denna disciplin erbjuder. Aktiviteterna har skapats med syftet att uppmuntra användaren att reflektera över och lära sig dessa strategier.

En av de stora utmaningarna med projektet - och följaktligen för sidan "Europa IC" - är förslagen till aktiviteter som förenar de två huvudsakliga språkfamiljerna i Europa: romanska och germanska språk. I varje tematisk enhet hittar du övningar som visar och låter dig omsätta förståelse mellan språk ur dessa två familjer i praktiken. Som ett komplement till de 6 tematiska enheterna (som tränar kommunikation), finns dessutom ett avsnitt med ordlistor och ett annat med grammatik.

Det finns ingen exakt ordning att följa i aktiviteterna. Var och en kan fritt bestämma vilket tema de ska välja och vilka övningar de vill göra. De två första enheterna bygger dock på enklare ord jämfört med de sista. Webbplatsen kan användas både av självständiga elever, eftersom lösningarna finns tillgängliga, och av lärare i en kurs.

Plattformen omfattar inte alla språkliga aspekter av respektive språk och har inte för avsikt att lära ut allt. Vad den avser är att ge möjlighet att lära sig förstå varandra och interagera i enkla situationer som kan uppstå under en period av akademisk eller professionell mobilitet, eller under en turistresa utomlands.

Lär dig och ha det så kul!