Formål / Hvordan bruke nettsiden

Undervisningsmateriellet man finner på nettstedet "Europa IC" er et resultat av prosjektet Well-beIntercomprehension. Ved å navigere på nettsiden finner man informasjon angående opplæring, refleksjon og øvelser for de ulike strategiene innenfor IC (intercomprehension- nabospråkforståelse) mellom de romanske språkene (katalansk, fransk, italiensk, portugisisk, rumensk og spansk) og de germanske språkene (dansk, engelsk, nederlandsk, norsk, svensk og tysk).

Innholdet er oppdelt i 6 felt som dekker de ulike situasjonene i en elevs eller en lærers hverdag. Feltene inneholder aktiviteter der man kan utvikle ferdigheter innen flere ulike format (video, lyd og tekst). På denne måten kan man fordype seg i et nabolands verden basert på de ulike nivåer opplæringen tilbyr. Aktivitetene er utformet for å oppmuntre brukeren til å reflektere over og lære seg disse strategiene.

En av de store utfordringene med prosjektet - og også for "Europe IC" siden - er forslagene til aktiviteter som skal forene de to hoved språkfamiliene i Europa; det rumenske og det germanske språk. I hvert felt finner man øvelser som viser hvordan man omsetter forståelse mellom disse to språkfamiliene i praksis. Et hjelpemiddel i tillegg til de 6 ulike feltene (som trener kommunikasjonsforståelse) finnes det også et felt med ordbok og en annen med grammatikk.

Det finnes ikke noen rekkefølge for aktivitetene man må følge. Man kan velge fritt fra hvilket felt man vil begynne med og hvilke oppgaver man vil gjøre. Men de to første feltene er med en lettere vanskelighetsgrad enn den siste. Nettstedet kan brukes av både studenter separert, da løsningene finnes tilgjengelige, og av en lærer i et fag.

Plattformen dekker ikke alle aspekter av hvert språk og det er ikke meningen at alt skal læres. Meningen er at man skal lære seg å forstå hverandre og hvordan man skal agere i enkle situasjoner som kan oppstå i en akademisk eller et profesjonelt sammenheng. Eller ved en utenlandsreise.

Les, lytt å lær og ha det gøy!