Mål / Sådan bruger du hjemmesiden

Webstedet "Europa IC" er resultatet af det arbejde, som blev udført under projektet Well-beIntercomprehension for at skabe nyt undervisningsmateriale. Når du navigerer rundt på webstedet, vil du finde indhold og aktiviteter specielt skabt med henblik på indlæring af, refleksion over og øvelse i de forskellige strategier for sproglig forståelse mellem romanske sprog (catalansk, fransk, italiensk, portugisisk, rumænsk og spansk) og germanske sprog (dansk, engelsk, hollandsk, norsk, tysk og svensk).

Materialet er opdelt i 6 temaer, der omfatter forskellige områder af hverdagen for en studerende eller for en professor. Man kan finde aktiviteter i forskellige former (videoer, lydbånd og tekster), så man kan udvikle sine kompetencer indenfor intercomprehension (IC). Således kommer den studerende ind i intercomprehensionens verden og udvikler forskellige færdigheder, der netop stimuleres af denne tilgang.

En af de store udfordringer for projektet - og dermed også for webstedet "Europa IC" - var at foreslå aktiviteter, der bringer de to største europæiske sprogfamilier sammen : de romanske sprog og de germanske sprog. For hver tematisk enhed finder du øvelser, der demonstrerer forståelsen mellem ikke-beslægtede sprog fra disse to sprogfamilier og giver dig mulighed for at sætte den i praksis. Som tillæg til disse 6 tematiske enheder er der en sektion med både leksikalske og grammatiske tabeller. Disse er et nyttigt supplement til det tematiske indhold (af mere kommunikativ karakter).

Der er ingen præcis rækkefølge. Alle kan frit bestemme, hvilket tema de vil arbejde med, og hvilke aktiviteter de vil udføre, uden at der er en kronologi af disse, ej heller en progression, selv om de to første enheder indeholder et mere simpelt ordforråd end de to sidste. Webstedet kan både bruges selvstændigt af eleverne, og af lærere i klasseværelset (løsningerne til øvelserne gives derimod kun i klassen).

Platformen dækker ikke alle sproglige aspekter af sprog og har ikke til formål at undervise i dem på klassisk manér. Den er tænkt som en førstehjælp til at lære at "klare sig" ved at kunne forstå og interagere i enkle situationer, der kan opstå under en studie- eller erhvervsperiode eller under en turistrejse til udlandet.

Nyd arbejdet med webstedet, og god fornøjelse!