Objectius / Com utilitzar el lloc web

El web “Europa IC” és el resultat del treball de creació de material didàctic dissenyat gràcies al projecte Well-beIntercomprehension. Navegant pel lloc es poden trobar continguts útils per a l'aprenentatge, la reflexió i l'exercitació en les diferents estratègies d'intercomprensió entre les llengües romàniques (català, castellà, francès, italià, portuguès i romanès) i germàniques (alemany, anglès, danès, holandès, noruec i suec).

El material està dividit en sis àrees temàtiques que abracen diferents àmbits de la vida quotidiana d'un alumne o d'un docent, i inclou activitats en diferents formats (vídeo, àudio i textos escrits) pensades totes elles per desenvolupar les habilitats de CI. D’aquesta manera, serà possible endinsar-se en el món de la intercomprensió i exercitar-se en les diferents competències que aquesta disciplina ofereix.
Les activitats han estat creades amb l'objectiu d'animar els usuaris a reflexionar, aprendre i, en última instància, facilitar-los l'adquisició d'estratègies.

Un dels grans reptes del projecte -i, en conseqüència, del lloc web “Europa IC”- és oferir activitats que uneixin les dues principals famílies lingüístiques europees: les llengües romàniques i les llengües germàniques. Cada unitat temàtica conté, doncs, exercicis que permeten practicar la comprensió entre llengües no afins, val a dir, entre llengües de famílies diferents. A més de les sis unitats temàtiques, el lloc web també inclou una secció de taules lexicals i una altra de gramàtica, que complementen el contingut temàtic de les unitats, més orientat cap a la comunicació.

No hi ha cap ordre específic per realitzar els exercicis. L’usuari del lloc web pot decidir lliurement quin tema escollir i quines activitats dur a terme sense cap cronologia preestablerta, ni progressió, si bé les dues primeres unitats inclouen un vocabulari més senzill que les dues darreres. El lloc web pot ser emprat tant per l'aprenentatge autònom, ja que es proporcionen les claus dels exercicis, com pels professors a l’aula.

La plataforma no cobreix tots els aspectes lingüístics de les llengües que en ella es treballen, ni tampoc està concebuda per ensenyar-les. El seu objectiu és ajudar a aprendre a comprendre i ser capaç d'interactuar en situacions comunicatives senzilles que puguin sorgir durant un període de mobilitat estudiantil o professional, o bé durant un viatge turístic a l'estranger.

Bona feina i bona diversió!