Projektet Well-BeIntercomprehension

Projektet Well-beIntercomprehension syftar till att utveckla tvärspråklig förståelse (Intercomprehension - IC) mellan 12 romanska och germanska språk (danska, engelska, franska, holländska, italienska, katalanska, norska, portugisiska, rumänska, spanska, svenska och tyska).

Med finansiering från EUniWell-konsortiet bestående av 7 universitet, har 15 medlemmar från 4 EUniWell-universitet [Florens (IT), Semmelweis-Budapest (HU), Linnaeus-Växjö (SE) och Nantes (FR)] arbetat tillsammans under 2021-2022 för att skapa nya strukturer och aktiviteter för IC. Arbetet har koordinerats av Hugues Sheeren (Florens).

Vi har kombinerat vår erfarenhet som experter inom språkinlärning för att producera nytt pedagogiskt material och strukturer för eleverna att samtidigt lära sig förstå såväl språk från båda språkfamiljerna som IC-strategier. Materialet som har producerats – videor, ljud och uppläsningar tillsammans med flerspråkiga övningar – finns tillgängligt online under titeln "Europa IC".