Prosjektet Well-BeIntercomprehension

Well-beIntercomprehension-prosjektet har som mål å utvikle gjensidig forståelse (Intercomprehension IC) av 12 romanske og germanske språk (dansk, engelsk, fransk, italiensk, katalansk, nederlandsk, norsk, portugisisk, rumensk, spansk, svensk og tysk).

Med økonomisk støtte fra EUniWell-konsortiet på 7 universiteter, har 15 medlemmer fra 4 EUniWell-universiteter [Firenze (IT), Semmelweis-Budapest (HU), Linnaeus-Växjö (SE) og Nantes (FR)] jobbet sammen i 2021-2022 for å utvikle nye rammer og aktiviteter for IC. Arbeidet ble koordinert av Hugues Sheeren (Firenze).

Som språklærer-eksperter, kombinerte vi vår erfaring for å utvikle nytt didaktisk materiale og strukturer for at elevene skal lære å forstå språk fra begge familier, så vel som IC-strategier samtidig. Materialet som er utviklet – videoer, lydfiler og lesninger - er alle akkompagnert av flerspråklige øvelser og er tilgjengelig online under tittelen "Europa IC".