Projektet Well-BeIntercomprehension

Well-beIntercomprehension projektet har som formål at udvikle nabosprogsforståelsen (Intercomprehension - IC) mellem 12 romanske og germanske sprog (catalansk, dansk, engelsk, fransk, hollandsk, italiensk, norsk, portugisisk, rumænsk, spansk, svensk og tysk)

Projektet blev muliggjort takket være en finansiering fra EUniWell-konsortiet bestående af 7 universiteter. Det har impliceret 15 medlemmer fra 4 EUniWell-universiteter [Firenze (IT), Semmelweis-Budapest (HU), Linnaeus-Växjö (SE) og Nantes (FR)], som har samarbejdet i perioden 2021-2022 for at skabe nye rammer og aktiviteter for IC (nabosprogsforståelse). Arbejdet har været koordineret af Hugues Sheeren (Firenze).

Som undervisningseksperter indenfor sprog, og i kraft af vore respektive pædagogiske erfaringer, har vi sammen udviklet nye didaktiske værktøjer og rammer for learnerne. Disse lærer ikke blot at forstå sprog fra begge sprogfamilier, gennem parallelt at arbejde med flere af disse samtidigt, men de lærer også strategierne, de kan anvende til nabosprogsforståelsen. Det producerede materiale – videoer, lydfile og tekster, alt fulgt op med øvelser på flere sprog – er tilgængeligt online på netstedet “Europa IC”.