El projecte Well-BeIntercomprehension

El projecte Well-beIntercomprehension pretén desenvolupar la comprensió multilingüe (Intercomprensió - IC) entre 12 llengües romàniques i germàniques (alemany, anglès, català, danès, espanyol, francès, holandès, italià, noruec, portuguès, romanès, i suec).

Nascut gràcies al finançament de les set universitats del consorci EUniWell, el projecte acull quinze membres de quatre universitats EUniWell -Florència (IT), Semmelweis-Budapest (HU), Linnaeus-Växjö (SE) i Nantes (FR)- que al llarg de 2021-2022 han treballat junts per crear noves estructures i activitats per a la intercomprensió. El projecte ha estat coordinat per Hugues Sheeren (Florència).

Els quinze components de l’equip de treball, tots ells experts en la didàctica de les llengües i amb una llarga trajectòria pedagògica, han posat en comú les seves experiències per produir nous materials per tal que els estudiants, treballant alhora amb diversos idiomes, aprenguin a comprendre les llengües de les dues famílies, a més de les estratègies de la IC. Els materials creats – vídeo, àudio i lectures, acompanyats per exercicis multilingües – estan disponibles en línia sota el títol “Europa IC”.