Grannspråksförståelse

Grannspråksförståelse (Intercomprehension - IC) är ett sätt att kommunicera mellan två (eller flera) personer som inte har samma modersmål, där var och en talar sitt eget språk, men kan förstå den andra. I allmänhet använder varje person sitt modersmål, men ett annat språk kan också användas. Denna ömsesidiga förståelse gör att varje person kan känna sig bekväm, samtidigt som den respekterar den andra talarens kulturella bakgrund och identitet.

Detta urgamla och naturliga sätt att kommunicera blev ett didaktiskt förhållningssätt under 1900-talet, först i de skandinaviska länderna, sedan bland de romanska språken. Idag arbetar lärare, akademiker och forskare för att sprida det bredare, bland och mellan andra språkfamiljer.

Undervisning i främmande språk strävar efter att utveckla olika kompetenser hos elever, inklusive färdigheten att "förstå". Det handlar om att förstå vad som antingen sägs eller skrivs på det nya språket.

Inom språkdidaktiken är "pluralistiska ansatser", varav grannspråksförståelse (IC) är en, närmelsesätt där flera språk lärs ut samtidigt. I IC lär sig eleverna att förstå både skriftliga och talade texter på flera språk, med början med språk som tillhör deras egen familj (t.ex. germanska eller romanska), och inkluderar att jämföra och kontrastera dem med deras modersmål.

IC gör det möjligt att tillägna sig och träna receptiva färdigheter i språk som man inte har lärt sig att tala. Det bygger ordförråd, både genom exponering och genom reflektion över likheter och skillnader mellan språk. Den bygger igenkänning av semantiska strukturer och morfologiska mönster, eftersom eleverna läser och hör dem vid många tillfällen och i olika sammanhang.

Många språklärare ser grannspråksförståelse som en språngbräda till efterföljande inlärning av dessa språk. Faktum är att när eleverna har lärt sig att förstå skrivna och talade former i en IC-kurs, kommer de att börja tala och skriva dessa språk lättare och mer framgångsrikt.

Således är grannspråksförståelse ett etiskt och rättvist kommunikationssätt, med respekt för mångfald. Det är verkligen en intressant väg för kommunikation i dag och imorgon mellan européer, men också utanför Europas gränser.