Interkomprehenzió

Az interkomprehenzió (IC) két (vagy több), eltérő anyanyelvű ember közötti kommunikáció egyik módja, ahol mindenki a saját nyelvét beszéli, de képes megérteni a másikat. Általában mindenki az anyanyelvét használja, de más nyelvet is lehet használni. Ez a kölcsönös megértés lehetővé teszi, hogy mindenki jól érezze magát, miközben tiszteletben tartja a másik beszélő kulturális hátterét és identitását.

Ez az ősi és természetes kommunikációs mód a 20. században került a nyelvtanítás didaktikai eszköztárába, először a skandináv országokban, majd az újlatin nyelvek körében. Ma tanárok, egyetemi oktatók és kutatók dolgoznak azon, hogy szélesebb körben elterjesszék más nyelvcsaládok között is.

Az idegennyelv-oktatás a tanulók különböző kompetenciáinak fejlesztésére törekszik, beleértve a „megértés” kompetenciáját is. Ez magában foglalja annak megértését, amit az új nyelven mondanak vagy írnak.

A nyelvoktatásban a „pluralista megközelítés” – amelynek része az egymás közötti megértés – azt jelenti, hogy a tanítás egyszerre több nyelvet is felölel. Az IC-ben a tanulók megtanulják megérteni az írott és hallott szövegeket több nyelven; ez a saját nyelvcsaládjukhoz tartozó nyelvekkel kezdődik (pl. germán vagy újlatin), és magában foglalja az anyanyelvükkel való összehasonlítását és szembeállítását.

Az IC lehetővé teszi a befogadó készségek elsajátítását és gyakorlását olyan nyelveken, amelyeken nem tanult meg beszélni. Szókincset épít, mind az új nyelvek megismertetése, mind a nyelvek közötti hasonlóságok és különbségek bemutatása révén. A szemantikai struktúrák és morfológiai minták felismerését azáltal követeli meg, hogy a tanulók sok alkalommal és különböző összefüggésekben olvassák és hallják ezeket.

Sok nyelvtanár az interkomprehenziót ugródeszkának tekinti a célnyelv(ek) elsajátítása felé: a szövegértési kompetencia fejlesztésével a tanuló képes lesz – ráadásul gyakran könnyebben és hatékonyabban – más nyelveken beszélni és írni.

Így a kölcsönös megértés etikus és méltányos kommunikációs mód, amely tiszteletben tartja a sokféleséget. Ez minden bizonnyal érdekes útja az európaiak közötti mai és jövőbeli kommunikációnak, de az európai határokon túl is.